Wie zijn wij


De Innovatiewerkplaats maakt onderdeel uit van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK). De GCWK is een mkb-bedrijf in de traditie van de coöperatieve onderneming.  De GCWK fungeert  als motor voor regionale ontwikkeling. Er wordt samengewerkt in lerende communities,. De Gebiedscoöperatie werkt sector-overschrijdend en kent een grote verscheidenheid aan stakeholders. Juist de diversiteit binnen het samenwerkingsverband is de belangrijkste voorwaarde voor innovaties.

De GCWK is een ‘Social Enterprise’ en voldoet aan de definitie die de Europese Commissie hanteert voor ‘sociale onderneming’. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) gebruikt deze:

  • Onderneemt primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first).
  • Realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert.
  • Heeft een verdienmodel.
  • Ziet winst als middel, niet als doel.
  • Is transparant en fair naar iedereen.
  • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd.
  • Baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.

’Social impact is meer dan alleen resultaatgericht. Impact gaat om datgene wat jouw organisatie of jouw project daadwerkelijk verandert in de maatschappij. Het heeft te maken met een duurzame verandering die je wilt realiseren op maatschappelijke uitdagingen.’’ (Buro-boost, 2017).

Code Sociale Ondernemingen

We onderschrijven de Code Sociale Ondernemingen

Schermafbeelding 2019-03-22 om 13.16.22.png