Wekelijkse rapportage


Inleiding

Je communiceert uiterlijk maandag elke week in Basecamp over de voortgang van je werkzaamheden. Het doel van de wekelijkse rapportage:

 • Je reflecteert op je gedrag en werkzaamheden en zorgt er zo voor dat je bewust met je afstuderen bezig bent
 • Je helpt ons onze processen te verbeteren
 • Je brengt ons in contact met jouw netwerk (de mensen die je gesproken hebt in het kader van het onderzoek

Je rapporteert aan je programma-aanjager. Denk er aan dat je programma-aanjager aanvinkt! (zie schermfabeelding onder aan de pagina). Beantwoord alleen de vragen die voor jou relevant zijn. Doe dit in de to do ‘wekelijkse voortgang’.
Beschrijf aan de hand van bovenstaande vragen in 50 woorden hoe je er voor staat. Je kunt het gebruiken input gebruiken voor het reguliere programma-overleg. Je hebt dan gereflecteerd op je werkzaamheden en komt goed beslagen ten ijs.

Stand van zaken

 • Wat is er klaar
 • Wat ga ik doen de komende week
 • Zijn er problemen of kan ik verder
 • Wat heb je nodig

Wat heb ik geleerd

 • Inhoudelijk
 • Wat beheers ik nog niet goed
 • Hoe los ik dit op in de volgende week
 • Hoever ben ik met de eindoplevering

Hoe heb ik gewerkt?

 • Wat ging goed
 • Wat kan beter
 • Wat is mijn actiepunt in de volgende week

Persoonlijke leerdoelen

 • Hoever ben je met het realiseren van je persoonlijke leerdoelen
 • Wat ga je ondernemen om deze doelen te halen (concreet voorstel)

Met welke nieuwe stakeholders heb je gesproken

 • Je deelt een overzicht met stakeholders, die je hebt gesproken in het kader van je onderzoek