Wekelijkse rapportage voortgang/ reflectie


Inleiding

Je rapporteert wekelijks in Basecamp op vrijdag over de voortgang. Het doel van de wekelijkse rapportage:

  • Je reflecteert op je gedrag en werkzaamheden en zorgt er zo voor dat je bewust met je afstuderen bezig bent
  • Je helpt ons onze processen te verbeteren
  • Je brengt ons in contact met jouw netwerk (de mensen die je gesproken hebt in het kader van het onderzoek

Je rapporteert aan je programma-aanjager en je begeleidend docent. Denk er aan dat je programma-aanjager aanvinkt en je begeleidend docent! (zie schermafbeelding onder aan de pagina). Als je docent niet aangesloten is op Basecamp kunnen we dat snel regelen. Geef even met zijn of haar toestemming het e-mail adres door en wij sluiten je docent aan op Basecamp

Beantwoord alleen de vragen die voor jou relevant zijn. Beschrijf aan de hand van onderstaande vragen in 50 woorden hoe je er voor staat. Je kunt het gebruiken input gebruiken je reflectieverslag.

Te beantwoorden vragen:

Wat is er klaar

·         Wat ga ik doen de komende week
·         Zijn er problemen of kan ik verder
·         Wat heb ik nodig

Wat heb ik geleerd

·         Inhoudelijk
·         Wat beheers ik nog niet goed
·         Hoe los ik dit op in de volgende week
·         Hoever ben ik met de eindoplevering

Hoe heb ik gewerkt?

·         Wat ging goed
·         Wat kan beter
·         Wat is mijn actiepunt in de volgende week

Persoonlijke leerdoelen

·         Hoever ben ik met het realiseren van je persoonlijke leerdoelen

·         Wat ga ik ondernemen om deze doelen te halen (concreet voorstel)