Programma’s

Een programma is een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.

  • Landschap, Natuur, Water en Bodem
  • Sociaal, Positieve gezondheid en Inclusief
  • Duurzaam Coöperatief Ondernemen
  • Energie/Circulaire & Biobased Economie
  • Internationalisering
  • Regionale Voedselketens

Projecten

Een project is het geheel van activiteiten uitgevoerd in tijdelijk samenwerkingsverband, gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bijvoorbeeld tijd of geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.

  • Concreet, uniek resultaat; het is duidelijk wat er klaar zal zijn als het project is afgelopen.
  • Een project is ‘enkelvoudig’ en betreft gefaseerde activiteiten die gericht zijn op de realisatie van een concreet resultaat.
  • Relatief simpele vraagstukken; een project is beter te overzien dan een programma omdat het slechts uit één project bestaat.
  • Werkwijze: er bestaat deels zekerheid en de onduidelijkheden verminderen gaandeweg het project.

Een project is gekoppeld aan maximaal één programma, en heeft een hoofdthema, maar kan daarnaast ook raakvlakken hebben met andere thema’s.

Het verschil tussen programma’s en projecten is meer dan een kwestie van kwantiteit, doorlooptijd en omvang. Terwijl een project zich richt op de realisatie van één vooraf overeengekomen resultaat, richt een programma zich op het nastreven van meerdere, soms onderling zelfs strijdige doelen. Dit betekent dat het managen van een project iets fundamenteel anders is, dan het managen van een programma.

Thema’s

Korte aanduiding van de belangrijkste inhoudelijke elementen en/of onderwerpen van een project of programma in de vorm van een tag of label . Elk project of programma heeft (tenminste) één van deze thema’s als hoofdthema.

Programma Thema’s
Digitalisering en ICT Digitalisering ICT
Duurzaam Bouwen Duurzaam Bouwen
Duurzaam Coöperatief Ondernemen Duurzaam Coöperatief Ondernemen
Duurzaam Coöperatief Ondernemen Internationalisering
Energie/Circulaire & Biobased Economie Energie/Circulaire & Biobased Economie
Landschap, Natuur, Water en Bodem Landschap
Landschap, Natuur, Water en Bodem Natuur
Landschap, Natuur, Water en Bodem Water
Landschap, Natuur, Water en Bodem Bodem
Landschap, Natuur, Water en Bodem Biodiversiteit
Landschap, Natuur, Water en Bodem Natuurinclusieve landbouw
Landschap, Natuur, Water en Bodem Circulaire landbouw
Landschap, Natuur, Water en Bodem Ecologie
Landschap, Natuur, Water en Bodem Natuurwaarden
Landschap, Natuur, Water en Bodem Eco-diensten
Landschap, Natuur, Water en Bodem bodemecosysteem
Landschap, Natuur, Water en Bodem Bodemchemie – nutrienten
Landschap, Natuur, Water en Bodem Bodemfysiologie – structuur van de bodem
Landschap, Natuur, Water en Bodem Bodembiologie/bodembiodiversiteit – bodemleven
Leven lang leren en ontwikkelen Educatie en onderwijs
Leven lang leren en ontwikkelen Gezonde voeding
Regionale Voedselketens Regionale Voedselketens
Regionale Voedselketens Gezondheid en Leefstijl
Regionale Voedselketens Voedsel en armoede
Regionale Voedselketens Voedselverspilling
Regionale Voedselketens Verbinding boer-burger
Regionale Voedselketens Voedsel en sociale cohesie
Regionale Voedselketens Voedselverwerking
Sociaal, Positieve gezondheid  en Inclusief Inclusieve maatschappij
Sociaal, Positieve gezondheid  en Inclusief Dorpswinkels
Sociaal, Positieve gezondheid  en Inclusief Healthy aging
Sociaal, Positieve gezondheid  en Inclusief Mobiliteit