Student-onderzoeker

Inleiding

Je kiest voor een opdracht, die past binnen het curriculum van je opleiding en de leerdoelen die je wilt behalen. Op het moment dat je voor een opdracht kiest ben je  “eigenaar” van het proces en draag je zorg voor de uitvoering van de opdracht en de communicatie met diverse betrokkenen. Als junior-onderzoeker ben je daarmee aannemer van het project. Je bent lerende en kunt nog niet alles weten. We gunnen jou je leerproces. Je bent wel verantwoordelijk voor het vragen van hulp aan de juiste persoon op momenten dat je vastloopt. Het interne netwerk waarop je als junior-onderzoeker terug kunt vallen bestaat uit de opdrachtgever(s), de docenten, de medestudenten en de programma-aanjager.

Taken en stappen in het onderzoek

Stap 1: Lees in Workcept de opdracht waarop je gesolliciteerd hebt

Stap 2: Bekwaam je in het zoeken naar informatie 

Stap 3: Voer vanaf het begin van de opdracht een gedegen literatuurstudie uit. Zo krijg je snel je onderzoeksvraag en deelvragen helder.

Stap 4: Breng relevante stakeholders in kaart

Stap 5: Inventariseren van relevante best-practices voor het thema

Stap 6: Je maakt een afspraak met de gedelegeerd opdrachtgever van de GCWK. Zorg dat je goed voorbereid bent.

Stap 7: Je maakt een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging is niet meer dan een document waarin de volgende zaken staan:

  • specifiek op te leveren eindproduct
  • een datum waarop het eindproduct wordt opgeleverd aan de opdrachtgever
  • handtekeningen van de opdrachtgever en de groepsleden.

Stap 8: Je gaat aan de slag met je onderzoeksopzet

  • Hierin staat een met argumenten onderbouwde aanleiding die leidt tot een heldere probleemstelling. Uit het onderzoeksplan blijkt dat het een diagnostisch of een ontwerpgericht onderzoek is. De deelvragen sluiten hierop aan. Het onderzoeksplan geeft aan welke literatuur in je theoretisch kader wordt besproken en hoe deze kennis helpt bij het beantwoorden van de probleemstelling. Je geeft per deelvraag aan op welke manier je benodigde data gaat vergaren en laat zien dat je triangulatie van bronnen toepast.

Stap 9: Je bereidt eventuele interviews voor. Opdrachtgevers willen worden geinterviewd door studenten , die zich verdiept hebben in  de branche en de specifieke business van de ondernemer. Raadpleeg de website van de opdrachtgever

Stap 10: Je maakt kennis met de externe opdrachtgever in de regio

Stap 11: Je maakt vroegtijdig afspraken met stakeholders die je wilt interviewen. Je bouwt je eigen netwerk op. Maak hierbij niet alleen gebruik van mail, maar neem ook telefonisch contact op. Houd er rekening mee dat mail in spam terecht kan komen!

Stap 12: Maken van een leer-offerte/opdrachtbevestiging

Stap 13: Je maakt een onderzoeksopzet

Stap 14: Uitvoeren onderzoek

Stap 15: Opleveren eindproduct/beroepsproduct

Tijdens alle stappen van het proces:

  • Logboek bijhouden: je houdt een logboek bij gedurende alle stappen van het onderzoek.
  • Evalueren: Ben ik nog goed bezig? Kijk steeds of het onderzoek nog goed loopt of dat je iets moet aanpassen.
  • Communiceren: Praat met andere mensen over je onderzoek en wissel ervaringen uit
  • Je adresseert je vragen op de juiste plek (zie ook ‘verantwoordelijkheid opdrachtgever’ en ‘verantwoordelijkheid  docent/begeleider’).

Zie procesbeschrijving: uitsluitend voor hiertoe geautoriseerden