Stap 6: de opschaling


Kernpunt: volgers sluiten aan en gaan deelnemen

Tijdens de opschaling worden de werkzaamheden gestructureerd en verankerd. De uitvoerende activiteiten in het samenwerkingsverband lopen een tijdje. Ook wordt direct gekeken of er mogelijkheden zijn tot opschaling: gebieds-overstijgende mogelijkheden en kansen. Samenwerking wordt zo mogelijk uitgebreid naar belendende terreinen en andere plekken in de regio. Kortom: we kijken wat er nodig is om het tot een regionale ontwikkeling te maken.

De opgedane kennis wordt verspreid. Het samenwerkingsnetwerk wordt uitgebreid. Partijen sluiten een overeenkomsten tot voortzetting en uitbreiding van de samenwerking. Het arrangement kan groeien naar een betrouwbaar regionale propositie.

Stap 6 bestaat uit de volgende aktiviteiten (link alleen beschikbaar voor  deelnemers aan projecten).