Stap 5: de nieuwe coöperatie/implementatie van de innovatie


Kernpunt: de nieuwe coöperatie/bedrijf/start-up gaat in de praktijk aan de slag

Betrokken partijen zien de voordelen van de samenwerking en er zullen ook gevestigde belangen worden geraakt. Dit vraagt om een onderhandelingsproces. In deze onderhandelingen gaat het over belangen die deels overlappen en deels strijdig zijn. Hoe beter het lukt om begrip op te brengen voor de situatie van anderen, hoe meer mogelijkheden tot uitruil er ontstaan. Maar in onderhandelingen over belangen is het onontkoombaar dat partijen ook iets moeten inleveren. Dat maakt deze fase anders dan de verkenning, waarin het delen van ambities het uitzicht op het realiseren van ideeën juist vergroot.

Stap 5 bestaat uit de volgende aktiviteiten (link alleen beschikbaar voor  deelnemers aan projecten).