SIRE

Bij SIRE wordt onder onderzoek praktijkgericht juridisch onderzoek verstaan. Dit betekent dat de student onderzoek uitvoert naar een handelingsprobleem van een opdrachtgever uit de beroepspraktijk. Het  afstudeeronderzoek bestaat uit een normatieve component (wat zegt de wet, het beleid –de norm?), een empirische component (hoe ziet de praktijk eruit?) en een analyse (in hoeverre komt de praktijk overeen met de theorie?). Het adviesrapport mondt uit in aanbevelingen waarmee de opdrachtgever het praktijkprobleem kan oplossen.

Mogelijke thema’s en onderwerpen:

  • Publiek domein: vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van de omgevinsgwet (milieuzaken, vergunningen), zaken rondom burgerparticipatie, inkoopbeleid en duurzaam ondernemen, AVG. Wat zijn rechten en plichten? Hoe moet het beleid worden aangepast?
  • Privaat domein: vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van ondernemersrecht (verkenning juridische aspecten voor startende ondernemers, rechtsvormen, aanbestedingsrecht, cybersafety, AVG, het beschermen van bedrijfsgeheimen en nieuwe concepten/ideeën (sociale innovaties)
  • Sociaal domein: vraagstukken op het gebied van armoede, schulden, leefbaarheid, gezondheid, Participatiewet, Healthy Ageing and work.