Samenwerking in ketens


Een keten is een samenwerkingsverband tussen organisaties die naast hun eigen doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk gekozen doelstellingen nastreven. Deze keten-partners zijn zelfstandig, maar zijn ook afhankelijk van elkaar waar het gaat om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen. Bij ketensamenwerking gaan de kosten voor de baten uit. Het start met de bereidheid om te willen investeren in de relatie, elkaar echt begrijpen, samen vaststellen waar de belangen en doelen zitten. En omdat de samenwerking gebaseerd is op meerdere jaren, kan het ook uit om nú te investeren in zaken waar we de komende jaren de vruchten van plukken.

Voorbeelden van ketens in het werkveld van de GCWK zijn:

De rol van de GCWK in deze projecten is het voeren van de ketenregie.