Informatie verstrekken


Als respondent werk je mee aan een interview in een onderzoek. Je beantwoordt vragen van de interviewer en levert eventueel aanvullende informatie aan. Je wordt vooraf benaderd of je wilt meewerken aan het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met de respondent. Voor alle duidelijkheid: de respondent is nadrukkelijk geen opdrachtgever!

Aktiviteiten