Impact


Impact (gewenste impact)

De grotere en bredere (sociale) veranderingen die ook plaatsvinden door andere actoren en factoren:

 • Je hebt deze verandering geanalyseerd en het project zo ontworpen dat het aan deze verandering zal bijdragen.
 • Je kunt dit niet meten. Het project heeft hier slechts een kleine invloed op.
 • Voorbeelden in KA2: de verbinding tussen jongeren en de arbeidsmarkt verbeteren.

Outcome (verwachte impact)

De (kleinere) veranderingen die je wilt bereiken wanneer je de activiteiten hebt uitgevoerd.

Veranderingen die ‘blijven’:

 • De effecten van het project, de output leidt tot deze verandering.
 • Deze veranderingen zijn duurzaam; de veranderingen blijven bestaan nadat het project is afgelopen.
 • Deze veranderingen worden onmiddellijk tot  zes maanden na het project zichtbaar.
 • Naar verwachting zal de verwachte impact (outcome) bijdragen aan de gewenste impact.

Output

De producten die rechtstreeks voortvloeien uit de activiteiten:

 • Ze bevatten vaak concrete resultaten die worden vermeld in de scope van het werk of werkplan. Bijv. (aantal mobiliteiten, gehouden evenementen, ontwikkelde producten, berichten gecommuniceerd (ondersteund door presentielijsten, rapporten, actuele producten, enz.). We beschouwen deze concrete resultaten niet als veranderingen.
 • Alle output samen moet leiden tot de expected impact.
 • Zie ook KPI’s

Aktiviteiten

Welke activiteiten binnen het project worden gedaan gedurende de projectperiode?

 • Je ontwerpt activiteiten die leiden naar de output en dus resultaten die je graag zou willen zien.

Input

Alle middelen die nodig zijn om het project te laten werken:

Financiering, personeelstijd en expertise die je nodig hebt om de activiteiten te implementeren.