Faciliteren bijeenkomsten


Inleiding

Faciliteren is de kunst om mensen door processen te leiden naar overeengekomen doelstellingen op een manier die participatie, eigendom en creativiteit van alle betrokkenen aanmoedigt.

Een facilitator weet hoe je mensen in groepen in hun kracht zet. Hij/zij faciliteert het potentieel in de groep en weet dit te ontsluiten, zodat op een slimme, interactieve wijze co-creatie ontstaat. Met gedeeld eigenaarschap als vanzelfsprekend resultaat. Zie ook change-agent/vrije actor

Taken van een facilitator:

 • Intake met opdrachtgever over casus
 • Organiseren van een startbijeenkomst;
 • Afspraken maken (data, locatie, tijdstip, duur, werkwijze etc./ zie ook event-manager)
 • Het zorg dragen voor goede onderlinge afspraken
 • Werkvormen, die werken selecteren
 • Het voorbereiden en ontwerpen van interactieve bijeenkomsten
 • Draaiboek maken
 • Samen met de opdrachtgever doornemen van casus en casusvraag
 • Samen met de opdrachtgever kiezen van de methode
 • Het houden van de interactieve bijeenkomsten;
 • Het begeleiden van interactieve bijeenkomsten;
 • Het organiseren van de reflecties op de interactieve bijeenkomsten

Zie ook:

checklist-interactieve-bijeenkomsten

Workshopverkenning-COMPACT

bron: hartelijk gefaciliteerd