De keten regisseren


Inleiding

In de rol van keten-aanjager is hij of zij eindverantwoordelijk voor het functioneren van de keten/ het netwerk. De uitdaging bij ketensamenwerking is het creëren van een basis voor gemeenschappelijke belangen.

Een ketenregisseur is binnen zijn keten de persoon die de supervisie voert over het resultaat van een keten-samenwerking.  De ketenregisseur volledig gericht op de harmonie en de (maatschappelijke) opbrengst van een keten. Het is de opgave van de ketenregisseur om samenwerking binnen de keten te bevorderen en te vertrouwen op de expertise en ervaring van de (keten)partners. Keten-regisseurs halen het maximale uit menselijk kapitaal, waarmee samen meer bereikt wordt dan de som der delen.

De ketenregisseur heeft de volgende taken (alleen beschikbaar voor projectmedewerkers).

Activiteiten:

 • het probleem identificeren dat een ketenaanpak behoeft;
 • mogelijke keten-partners selecteren;
 • relaties aanbrengen tussen de partners;
 • de keten managen en de processen in de keten afstemmen;
 • het beschrijven van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de keten;
 • 
zorgen voor een duidelijke overleg- en besluitvormingsstructuur;
 • escalatie-lijnen ontwikkelen en vastleggen;
 • goede coördinatiemechanismen ontwikkelen om zaken af te stemmen;
 • periodieke ontmoetingen organiseren.
 • maken afspraken over doelen, doelgroep(en), resultaten en de te leveren capaciteit
 • zorgen dat iedere partner voldoende capaciteit beschikbaar stelt;
 • communiceren over gemeenschappelijke doelen, activiteiten en bereikte resultaten
 • werken aan gemeenschappelijk probleembesef, visie-ontwikkeling en ambities
 • zet pilots en experimenten op om keten-vorming en innovatie te bevorderen
 • communiceert richting cliënten, keten-partners en de omgeving van de keten (zie ook: communicatie-medewerker )
 • ontwikkelen met ketens prestatie-indicatoren voor ketensamenwerking
 • adviseren en/of begeleiden bij keten-ontwikkeling en ketensamenwerking