Resultaten en verwachtingen


Als opdrachtgever heeft u verwachtingen m.b.t. de resultaten van onderzoek door studenten. Kortom: het onderzoek moet iets opleveren met wellicht als doel uw omzet en/of winst te verhogen. Naast deze economische doelen rekent de GCWK erop dat samenwerkende partners oog hebben voor maatschappelijke doelen.

Door deel te nemen aan een van onze projecten biedt u jong-professionals een mooie kans zich te ontwikkelen in hun vakgebied en op het persoonlijke vlak. De GCWK vindt dit een belangrijke maatschappelijke opbrengst. Verder is onze ervaring is, dat dergelijke projecten altijd nieuwe kennis opleveren, zoals reflectie op de eigen bedrijfsvoering. Verder brengt de samenwerking met andere bedrijven en onderwijs nieuwe contacten, die voor uw bedrijfsvoering interessant kunnen zijn.

Om te borgen dat verwachtingen en resultaten zoveel mogelijk in lijn met elkaar zijn hebben we de volgende stappen ingebouwd:

 • We bespreken vooraf duidelijk de resultaten en verwachtingen. Studenten gaan in gesprek met de opdrachtgever. In deze z.g. vraagarticulatie wordt duidelijk welke vragen en deelvragen er zijn. De opdrachtgever ontvangt een leerofferte/ onderzoeksopzet ter beoordeling.
 • We communiceren vroegtijdig en leggen afspraken vast in ons-online-platform Basecamp.
 • De gedelegeerde opdrachtgevers vanuit de innovatiewerkplaats bewaken de voortgang en zijn beschikbaar als aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
 • We plannen met regelmaat een contactmoment. Over het algemeen zijn er drie contactmomenten met de ondernemer:
  • Formuleren onderzoeksvraag
  • Bespreken onderzoeksopzet
  • Evaluatie eindrapport
 • Na afloop van het project vindt er een evaluatie plaats met u als opdrachtgever