Resultaten en verwachtingen


Maatschappelijke impact versus economisch gewin

U heeft ongetwijfeld verwachtingen m.b.t. de resultaten van onderzoek door studenten. Kortom: het onderzoek moet iets opleveren met wellicht als doel uw omzet en/of winst te verhogen. Naast deze economische doelen rekent de GCWK erop dat samenwerkende partners oog hebben voor maatschappelijke doelen.

Door deel te nemen aan onze projecten biedt u jonge professionals een mooie kans zich te ontwikkelen in hun vakgebied en op persoonlijke vlak. De GCWK vindt dit een belangrijke maatschappelijke opbrengst. Onze ervaring is, dat dergelijke projecten altijd nieuwe kennis opleveren, zoals reflectie op de eigen bedrijfsvoering. Verder brengt de samenwerking met andere instellingen, bedrijven en onderwijs nieuwe contacten, die voor u interessant kunnen zijn. Houd er rekening mee dat de resultaten van opdrachten wisselend van kwaliteit wisselend kunnen zijn.

Vraag en aanbod

Qua inhoud en tijdstip is het niet altijd gemakkelijk een match te maken. Qua inhoud en tijdstip is het altijd uitdaging een match tussen opdrachtgever en onderwijs te maken:

 • Er zijn niet altijd (direct) studenten met de juiste competenties beschikbaar. Dit betekent dat er tussen het indienen van de aanvraag en het beschikbaar zijn van studenten om de opdracht uit te voeren de nodige tijd kan zitten. Startdatums voor het uitvoeren zijn over het algemeen begin september en begin februari.
 • Er kan een mismatch zijn tussen het moment van vraagstelling door de ondernemer en het moment dat de opdracht past in het curriculum.
 • De vraag van de ondernemers is te complex als onderwijsopdracht. Deelname van een lectoraat en professionele onderzoekers is een must. Voor het opzetten van een dergelijk onderzoek is meer tijd en geld nodig.
 • Het curriculum van de school sluit niet altijd aan bij de vraagstelling uit de regio. Gevolg kan zijn dat een partij uit de regio afhaakt.
 • Het kan ook zijn dat de studenten niet kiezen voor de vraag uit de regio.

Resultaten en verwachtingen

De resultaten van de onderwijsbijdrage kunnen inhoudelijk wisselend van kwaliteit kunnen zijn.

Om te borgen dat verwachtingen en resultaten zoveel mogelijk in lijn met elkaar zijn hebben we de volgende stappen ingebouwd:

 • We bespreken vooraf duidelijk de resultaten en verwachtingen. Studenten gaan in gesprek met de opdrachtgever. In deze z.g. vraagarticulatie wordt duidelijk welke vragen en deelvragen er zijn. De opdrachtgever ontvangt een leerofferte/ onderzoeksopzet ter beoordeling.
 • We communiceren vroegtijdig en leggen afspraken vast in ons-online-platform Basecamp.
 • De gedelegeerde opdrachtgevers vanuit de innovatiewerkplaats bewaken de voortgang en zijn beschikbaar als aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
 • We plannen met regelmaat een contactmoment. Over het algemeen zijn er drie contactmomenten met de ondernemer:
  • Formuleren onderzoeksvraag
  • Bespreken onderzoeksopzet
  • Evaluatie eindrapport
 • Na afloop van het project vindt er een evaluatie plaats met u als opdrachtgever