Stap 4: de businesscase


Kernpunt: er wordt een nieuwe businesscase (prototype) ontwikkeld

Het netwerk van veranderaars gaat het initiatief vormgeven: er wordt een nieuwe businesscase (prototype) ontwikkeld.

In deze fase wordt het zinvol om expertise van buiten het netwerk in te schakelen. Dat kunnen wetenschappelijke experts zijn, of procesbegeleiders met gevoel voor netwerkprocessen. De ontwikkelfase is er meestal één van verrassingen: onvoorziene tegenslag, veronderstellingen die niet bleken te kloppen, zoekpaden die doodlopen waardoor men terug moet om een andere weg te zoeken.

In deze stap werken we slimme specialisatiestrategieën en nieuwe business-kansen uit. Door onderzoek krijgen regionale ondernemers zicht op hun kansen voor nieuwe businesscases: waar zitten niches voor mij en hoe kan ik samen met collega’s in de regio tot een coöperatieve keten aan de aanbodkant bouwen? Voor degenen die belangstelling worden workshops georganiseerd om hun slimme specialisaties te vinden en businesscases te ontwikkelen. De ondernemers in de regionale keten bereiden samen een regionale propositie voor met een attractief aanbod.

Stap 4 bestaat uit de volgende aktiviteiten (link alleen beschikbaar voor  deelnemers aan projecten).