Project Samenwerking Loopbaantrajecten Impact MKB (SLIM)


De IWP Westerkwartier participeert in het impact-cluster ‘Arbeidsparticipatie en Inclusie’. In dit impact-cluster werken we binnen het samenwerkingsverband Impact Noord  samen aan de transitie op het thema ‘Inclusie en Arbeidsparticipatie’.

De praktijkvraag in dit cluster is:

Hoe kunnen impact ondernemers samenwerken om veilige loopbaantrajecten te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met medewerking van gemeenten en sociale ontwikkelbedrijven?

Hiervoor zijn we in ons netwerk voortdurend op zoek naar ondernemers willen ondersteunen die willen samenwerken, zodat zij medewerkers die daaraan toe zijn, een veilige mogelijkheid kunnen bieden om de overstap te maken naar een ander bedrijf. Daarvoor is een goede onderlinge samenwerking tussen ondernemers noodzakelijk (interne governance) We gaan ook kijken naar een nieuwe rol hierbij van gemeenten en sociale ontwikkelbedrijven (externe governance). Om de continuïteit in de begeleiding tussen de mkb-bedrijven en de ontwikkeling van de medewerkers te waarborgen wordt de webbased medewerkerstool, die is ontwikkeld in het RAAK-MKB project Social Impact Beloond, door-ontwikkelen.

Het cluster, waarin de IWP een belangrijke bijdrage zal leveren heeft de volgende ambities:

1.       Ontwikkelen van  een nieuwe medewerkerstool dat gebruikt kan worden om continuïteit te bieden in de begeleiding van medewerkers die de overstap maken naar het volgende bedrijf.

2.       Leveren bouwstenen voor de onderlinge samenwerking van impact ondernemers die medewerkers de overstap willen laten maken naar een volgend bedrijf.

3.       Leveren bouwstenen voor een nieuwe vorm van samenwerken van impact ondernemers met gemeenten en sociale ontwikkelbedrijven, waarbij het eigenaarschap over de loopbaantrajecten bij impact ondernemers ligt.

 De rol van de IWP Westerkwartier zal zijn:

1.               Interviews ten behoeve van de reconstructie van een aantal loopbaantrajecten.

2.               Input bij de door-ontwikkeling van de medewerkerstool die is ontwikkeld in het project Social Impact Beloond

3.               Via de verdiepingsslag die we willen maken met duo-interviews en focusgroepen.

4.               Door studenten een (afstudeer)onderzoek te laten doen of opdrachten uit te voeren in Innovatiewerkplaatsen in verband met het project.

5.               Bijwonen slotcongres waarbij de resultaten van het project worden gepresenteerd.

Partners in het project:

Aan het project zullen o.a. meedoen: impact mkb-bedrijven, Impact Noord, VNO-NCW MKB Noord, De Normaalste Zaak (een landelijk samenwerkingsverband van 700 inclusieve werkgevers), FNV, gemeente Groningen, GCWK, Werkplein Ability gemeente Hogeland, Iederz, iWerk Assen, Wedeka, Cedris, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en diverse hogescholen.

Voor meer info kun je contact opnemen met Anna Wondergem van de GCWK via info@gcwk.nl