Opdracht aannemen/ project leiden

Inleiding

Vanuit de rol van change-agent/project-aanjager wordt het project aangenomen. Hij of zij is verantwoordelijk voor het behalen van het projectresultaat/ de programmadoelstelling. De opdrachtnemer legt verantwoording af aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer stelt afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk een team samen van deelnemers in het netwerk, die het vraagstuk kunnen oplossen.

Activiteiten:

  • Uitvoeren van de opdracht
  • Voortouw nemen en proactief de opdrachtgever benaderen
  • Minimaliseren en beheersen van risico’s van de opdrachtgever
  • Definiëren verschillen in verwachtingen opdrachtgever en de realiteit
  • De opdrachtgever blijvend informeren met essentiële prestatie informatie
  • Opstellen van een projectplan
  • Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst/intentieverklaring