Onderzoeken (senior)

 • Bewerkstelligen van kenniscirculatie
 • Inbrengen vraagstukken (lectoraat als opdrachtgever)
 • Monitoren en onderzoeken van processen in coöperaties en IWP’s
 • Publiceren van wetenschappelijke artikelen
 • Publiceren van artikelen in vaktijdschriften (onderwijs, maatschappelijk, agrarisch etc.)
 • Publiceren in nieuwsbrieven
 • Valorisatie
 • Ondersteuning bij vraagarticulatie (samen met opdrachtgever)
 • Faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders
 • Aanscherpen van ambitieprogramma’s en kennisvragen binnen de school en regio
 • Vernieuwen en aanscherpen van programma’s en vertaling in projecten
 • Zorgen voor kennisresultaten in projecten
 • Bewaken van onderzoekskwaliteit
 • Onderzoek doen en valideren op bedrijfsnivo
 • Vernieuwing van onderwijs en onderzoek
 • Publicaties
 • Bouwen van regionale , nationale en kennis- en samenwerkingsverbanden
 • Neemt deel aan programma-overleg in IWP
 • Publiceren artikelen in vakbladen etc.
 • Zorgen voor een wetenschappelijke verankering van kennis en informatie