Mobiliteit op het platteland


Voorgeschiedenis

Studenten van de Hanzehogeschool en de RUG hebben onderzoek gedaan naar een integraal vervoersplan voor de gemeente Westerkwartier.

In dit vervoersplan wordt onderzocht in hoeverre vervoerstromen vanuit verschillende sectoren op verschillende thema’s (sociaal domein/WMO, publiek vervoer, schoolvervoer) kunnen worden gebundeld. Doel is het leveren van een integrale oplossing voor vervoer op het platteland. Samen met inwoners en ondernemers van de Gemeente Westerkwartier is op volle breedte de vervoersvraag in het gebied verkend.

Het onderzoek heeft zich uiteindelijk toegespitst op het sociaal domein. Door teruglopende subsidies wordt van maatschappelijke organisaties gevraagd naar creatieve vervoersoplossingen voor zorginstellingen. Studenten hebben onderzocht welk draagvlak is er is voor samenwerking in de regio. Verder wordt door studenten Rechten van de Hanzehogeschool onderzoek gedaan naar de juridische obstakels die een vervoerscooperatie in de regio in de weg staan. Hoe zit het met de concessie en welke gevolgen voor aansprakelijkheid als clienten van verschillende instellingen in een bus worden vervoerd. Nu het onderzoek bijna is afgerond, willen we een volgend stap zetten: het ontwikkelen van een slimme vervoersapp voor het platteland.

Wat ga je doen?

Je gaat voor de gemeente Westerkwartier een slimme vervoersapp ontwikkelen, die past in onze visie van een integraal vervoersplan. De volgende vragen spelen hierbij:

  • Het vastleggen van de huidige vervoersstromen van publiek vervoer en maatschappelijk vervoer in het Westerkwartier en het visualiseren van deze stromen voor diverse toepassingen, zoals het maken van een dienstregeling of voor het inrichten van een Maatschappelijk Plattelands Uber waarin ook particuliere rijders kunnen participeren. Dit in het kader van de oprichting van een Cooperatief Maatschappelijk Vervoersbedrijf. Hierin werken diverse partijen uit het maatschappelijk veld samen
  • Het analyseren van de van de huidige vervoersstromen
  • Het adviseren over een vervoersmodel voor de regio (bijvoorbeeld vaste dienstregeling of vraagafhankelijk vervoer)
  • Het ondersteunen van de gebruiker d.m.v. een vervoersapp

Plattelandsgebied Middag-Humsterland

Waarom willen we dit?

Het aanbod van vervoer op het platteland neemt voortdurend af en de subsidiering voor vervoer in het sociaal domein loopt terug. Dit heeft consequenties voor de leefbaarheid. Het lokale/regionale aanbod kan krachtiger worden ontwikkeld wanneer er een samenhang is tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, zoals het incidentele WMO vervoer, leerlingenvervoer, vervoer van en naar de dagbestedingen en andere vormen van vraagafhankelijk vervoer. Ook inwoners en ondernemers van de Gemeente Westerkwartier kunnen hierin een actieve rol spelen. Het onderzoek naar mobiliteit is onze bijdrage aan het armoedepact Westerkwartier. Mobiliteit verhoogt de kans op deelname aan de arbeidsmarkt.