Meedoen als onderwijs- onderzoeksinstelling


De wereld om ons heen verandert. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt om een andere werkwijze in het onderwijs. Een werkwijze waarbij leerlingen met een verschillende vaardigheden en opleidingen in een passende rol multi-level samenwerken in multidisciplinaire en inclusieve teams. Een passende rol is een rol waarbij de leerling de ruimte krijgt zijn of haar eigen leerplan te trekken.

Kortom; het maakt niet uit of je op welke school je zit. Of je een doener of een denker bent. Of je handig bent of niet zo handig. En het maakt ook niet uit welke achtergrond je hebt.

Inleiding

Binnen de IWP wordt samen met onderwijsinstellingen aan diverse projecten gewerkt. Er zijn verschillende mogelijkheden om met ons samen te werken op het gebied van onderzoek. We maken daarbij onderscheid tussen initieel onderwijs en toegepast onderzoek. Bij initieel onderzoek is de IWP opdrachtgever. Bij toegepast onderzoek is de onderwijsinstelling opdrachtgever.

Initieel onderwijs vanuit de IWP

De IWP Noordhorn verzorgt initieel onderwijs in de regio en werkt hierbij samen met diverse onderwijsinstellingen. Daardoor kunnen we namens de regio opdrachtgever zijn van uiteenlopende projecten. Onze waardepropositie heeft zich inmiddels bewezen. Jaarlijks doen zo’n 800 studenten van VMBO tot Universitair Onderwijs opdrachten bij ons. Onze waardepropositie:

 • Studenten werken in de regio samen  met ‘echte’ opdrachtgevers
 • We bieden op Workcept een grote variatie aan relevante opdrachten uit de regio aan
 • Opdrachten zijn multilevel en multidisciplinair
 • We werken samen met de Gebiedscooperaties  Zuid en Oost Groningen en Eemsdelta
 • We bieden diverse leervormen aan:
  • Flexibele opdrachten voor tweede en derdejaars HBO studenten
  • Stages
  • Orienterende stages
  • Afstuderen
  • Minoren
  • Praktijkonderwijs bij bedrijven

Binnen de IWP’s worden opdrachten afgestemd tussen de IWP-aanjagers. Er is één IWP-aanjager, die afstemt met de onderwijsbroker

Toegepast onderzoek vanuit het lectoraat/practoraat

Toegepast onderzoek wordt uitgevoerd door een lectoraat. Studenten participeren in het onderzoeksprogramma. De IWP sluit  aan bij bestaande onderzoeksprogramma’s en bouwt vanuit de regio aan nieuwe programma’s. De eindverantwoordelijkheid voor toegepast onderzoek ligt bij de onderwijsinstellingen. Zij leveren de infrastructuur, waarin multi-disciplinair en muli-level gewerkt kan worden. Werving van studenten, promovendi vindt plaats door het lectoraat of de programma-manager van de onderwijsinstelling.

De IWP van de GCWK werkt nauw samen met Lectoraat Duurzaam Cooperatief Ondernemen. Belangstelling om samen te werken in een onderzoeksprograma? Of wil je als onderzoeker/student onderzoek doen voor het lectoraat, neem dan contact op met Willem Foorthuis.

Leervorm Opdracht- gever Opdrachtnemer Impact Thema’s Lokatie onderzoek
Stage IWP Student Talentontwikkeling en ontwikkeling van 21st eeuw skills is de belangrijkste impact. Er is weinig impact voor de regio. Deelname ondernemers op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid niet op eindresultaat Talentontwikkeling Opdrachtgever in de regio
Opdrachten (bijvoorbeeld flexibele opdrachten tweede en derdejaars studenten) IWP Student Talentontwikkeling en ontwikkeling van 21st eeuw skills is de belangrijkste impact. Er is weinig impact voor de regio. Deelname ondernemers op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid niet op eindresultaat Talentontwikkeling Opdrachtgever in de regio
Afstuderen (toegepast onderzoek) IWP Kenniskring lectoraat/ programmaleider onderzoeksprogramma Afstuderen vindt plaats binnen onderzoeksprogramma’s van de kennisinstellingen. De kennisinstelling is opdrachtnemer. Werving studenten is verantwoordelijkheid van het lectoraat of programma-manager. Onderzoek vindt plaats in de kenniskring van het lectoraat. Door betrokkenheid van docent-onderzoekers en promovendi is de impact voor de regio groot. Deelname ondernemers op basis van maatschappelijke betrokkenheid en resultaat valorisatie. Ontwikkeling regio door nieuwe duurzame businessmodellen te ontwikkelen (valorisatie) Opdrachtgever in de regio en onderwijs- instelling