Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen

Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen onderzoekt nieuwe vormen van regionale samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheden en organisaties in het maatschappelijk middenveld. Het lectoraat beantwoordt vragen niet van buitenaf maar als deelnemer aan regionale transitie-processen.