Lector


Inleiding

Een lector verricht praktijkgericht onderzoek binnen een hogeschool, samen met een eigen kenniskring, waarin docenten en (externe) experts, promovendi, studenten samenwerken. De lector ontwikkelt nieuwe kennis, en draagt bij aan de beroepspraktijk én aan het verbeteren van het onderwijs. Hij/zij is een belangrijke spil in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk.

Aktiviteiten van een lector:

 • Kennisontwikkeling o.a. door het doen van praktijkgericht toegepast onderzoek;
 • Netwerkontwikkeling o.a. verbindingen binnen en buiten de hogeschool;
 • Externe gerichtheid van het domein;
 • Transitie van onderwijsinstelling naar kennisinstelling;
 • Versterking van de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs;
 • Professionalisering van docenten en studenten;
 • Initiëren en coördineren praktijkgericht onderzoek naar concrete vragen uit de praktijk.
 • Onderzoeksteams samenstellen en aansturen
 • Werven subsidies.
 • Werven partners en opdrachtgevers uit de praktijk.
 • Onderhouden en laten groeien netwerk.
 • Presenteren en publiceren over onderzoeksresultaten.
 • Vertalen onderzoeksresultaten naar het onderwijsprogramma én naar toepassingen voor de praktijk.
 • Les geven en begeleiden docenten.
 • Bevorderen van samenwerking tussen lectoraten en het tegengaan van versnippering door krachtenbundeling.
 • Investeren in Centers of Expertise, living labs, field labs of kenniswerkplaatsen waarin hogescholen en bedrijven samenwerken aan onderzoek.
 • Bevorderen van samenwerking in de onderzoeksketens met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven