Kom maar op met je idee

Doel van dit formulier is het inventariseren van wederzijdse verwachtingen m.b.t. de verdere uitwerking van het idee. Bovendien kunnen we a.d.h.v. de inhoud ons alvast voorbereiden op een vervolg. Dit werkt sneller en efficiënter. Na verzending van dit formulier nemen we contact met je op,

Met vriendelijke groet,

Wobbe Reindersma | Manager Kenniswerkplaats Westerkwartier
Gebiedscoöperatie Westerkwartier
Brilweg 21a | 9801 GC Zuidhorn
Web: http://innovatiewerkplaats.eu/ | Tel: 0594-726002

Vul onderstaand formulier en word onderdeel van de oplossing!  In welke hoedanigheid wil je meedoen:

  Dit is mijn idee/vraag:

  Wat is de noodzaak/urgentie van het idee of de vraag? Kortom: waarom willen we dit?

  Welk eindproduct/dienst wordt er opgeleverd?

  Op welke datum wordt het eindproduct opgeleverd?

  Welke partners zijn betrokken of kunnen nog worden betrokken bij dit idee?

  Mijn organisatie wil één of meerdere rollen vervullen bij de uitwerking van dit idee (meerdere keuzes mogelijk) *

  Mijn organisatie wil het volgende aantal uren besteden aan de invulling van bovenstaande rollen

  Binnen mijn organisatie is de volgende expertise beschikbaar:

  Binnen mijn organisatie is het volgende budget in euro's beschikbaar voor de uitwerking van dit idee:

  Welke bijdrage verwacht u van de IWP Westerkwartier:

  Ik hecht waarde aan het realiseren van maatschappelijke impact. Door studenten onderzoek te laten doen, bied ik jonge professionals een mooie kans zich te ontwikkelen in hun vakgebied en op persoonlijke vlak. Dit betekent dat de resultaten van de onderwijsbijdrage inhoudelijk wisselend van kwaliteit kunnen zijn.

  U kunt de volgende bestanden uploaden: gif, png, jpg, jpeg tot een maximum van 5mb.