IWP-aanjager


 • Acquisitie nieuwe opdrachten uit de regio
 • Gedeelde agenda mede invullen en als leidraad en monitor gebruiken;
 • Bewaken processen
 • Eindverantwoordelijk voor resultaten IWP;
 • Aansturen team IWP
 • Gesprekspartner voor samenwerkingspartners;
 • Verbinding met andere IWP-managers onderhouden
 • Ontwikkelt nieuwe programma’s
 • Bewaakt de verbinding en samenhang tussen de programma’s
 • Onderhoudt de diverse netwerken in samenspraak met programma-aanjagers
 • Eindverantwoordelijk voor de vastlegging in Basecamp, Teamleader en Workcept
 • Eindverantwoordelijk voor de werving medewerkers (via Workcept)
 • Overlegt regelmatig in het programma-overleg met de programma-aanjagers
 • Onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen
 • Faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders
 • Doorontwikkelen IWP (processen en contacten onderwijs)