RIF

De IWP Westerkwartier maakt onderdeel uit van ‘Het Regionaal Innovatie Framework (RIF)’. Het RIF is een netwerk dat de provincie Groningen in staat stelt zichzelf beter te organiseren, waardoor het eenvoudiger wordt de juiste mensen en partijen aan elkaar te verbinden. Het RIF bestaat uit één regiocoöperatie, verschillende gebiedscoöperaties en lokale innovatiewerkplaatsen (IWP’s). In de IWP’s komen ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo), studenten en overheden samen om te werken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het uitgangspunt is daarbij de enorme potentie van de streek.

Het plan is om per gemeente minimaal één lokale hub op te richten. Zo’n hub, ofwel innovatiewerkplaats (IWP), is een plek waar studenten samen met ondernemers en inwoners werken aan actuele, maatschappelijke vraagstukken en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale economie en de regio.

Documentatie RIF:

Deel 1 Subsidievoorstel

Deel 2 Verdieping

Deel 3 Opbrengsten en Impact

Presentatie