Stap 1: het idee


Kern: er is een noodzaak/urgentie tot samenwerken

Een nieuw idee kan overal ontstaan. Vanuit de ontmoeting ontstaat een nieuw idee en een potentiële samenwerking. In deze fase blijkt een noodzaak/urgentie tot samenwerken. Initiatiefnemers staan op. De juiste personen uit verschillende organisaties vinden elkaar. De bereidheid om eigenaarschap te nemen is mogelijk nog gering. Partijen willen niet nu al het eigenbelang laten prevaleren. De onafhankelijke ‘vrije actor’ inventariseert of een samenwerking op basis van wederzijdse missie, visie en kernwaarden kansrijk is. Hij/zij richt zich op ‘innovators’ en ‘early adopters’. Financiering is in deze fase een uitdaging. Het idee wordt nog niet breed gedragen.