Action Lab Bedrijfskunde


In de IWP werken we nauw samen met  ‘Het bedrijfskundig Action Lab’. Het bedrijfskundig Action Lab is de adviespartner van de Gebiedscooperatie Westerkwartier. Het Action Lab is een start-up van studenten bedrijfskunde. Het studentenbedrijf adviseert de GCWK adviseren op de volgende kernvakgebieden:

  • Operations management
  • Organisatiekunde
  • Strategisch management

De GCWK is erg blij met deze samenwerking. De GCWK groeit sterk en samen met het Action Lab gaan we stappen zetten in de verdere professionalisering van onze organisatie