Food for Care Care for Food

De gebiedscoöperatie Westerkwartier en een aantal MKB-ers uit de regio gaan samen met het lectoraat Marketing en Ondernemen de komende twee jaar proberen betere verbindingen te realiseren tussen de locale foodhubs. Ziekenhuizen willen graag meer lokaal voedsel inkopen, maar door verschillende oorzaken (schaalgrootte, kwaliteitseisen en beperkt aanbod) is afstemming met de veelal kleinere foodbedrijven en coöperaties lastig.

In dit SIA RAAK-mkb project wordt een nieuw businessmodel ontwikkeld en uitgetest bij de deelnemende organisaties.

Binnen dit project werken de lectoraten Duurzaam Coöperatief Ondernemen, en het lectoraat Malnutrition Healthy Ageing samen deze verbindingen tussen negen foodhubs uit de regio zoals bijvoorbeeld ‘Eten uit de Regio” of ‘Bionoord’, met de ziekenhuizen Nij Smellinghe en het Wilhelmina Ziekenhuis te verbinden.