Flexibele opdrachten


Inleiding

In de IWP werken tweede- en derdejaars studenten van de Hanzehogeschool aan opdrachten uit de regio. De studenten werken in communities (COILs) samen met afstudeerders en stagiairs van diverse opleidingen aan multidisciplinaire opdrachten. De opdrachten voor studenten staan op Workcept. Studenten werken aan skills en persoonlijke vaardigheden (initiatief tonen, onderzoekende- en adviesvaardigheden, flexibiliteit, organisatiesensitiviteit, reflecteren). Studenten leren ook dat ze tijdens hun onderzoek zelf een netwerk opbouwen. Binnen de flexibele projecten wordt de ondernemende houding van studenten getraind en getoetst. Studenten maken een ontwikkelportfolio, waarin zij de ontwikkeling van zichzelf als ondernemende aankomende professional vastleggen. Ze reflecteren op concrete situaties die een beroep doen op hun ondernemende houding en leveren bijbehorende bewijzen.

Deelnemende schools van de Hanzehogeschool: Instituut voor rechtenstudies en Instituut voor Finance, Tax & Advice.

Info voor studenten

Ben je op zoek naar een uitdagende opdracht in een innovatieve omgeving? Geïnteresseerd in een duurzame economie, die de regio versterkt? Wil je met ondernemers onderzoek doen naar duurzame businessmodellen in de circulaire economie? Of wil je werken aan het innoveren van het sociale domein met als doel een inclusieve maatschappij, waarin iedereen mee mag doen en niemand aan de zijlijn staat. Onderzoek doen naar gezond voedsel in regionale voedselketens? Of gaat je interesse uit naar verticale landbouw, gebiedsontwikkeling, natuurinclusieve landbouw, regiomarketing, communicatie, energietransitie of de inrichting van de leefomgeving? We zijn op zoek naar nieuwsgierige studenten, die houden van een uitdaging! Dit alles in de zeer inspirerende omgeving van de Gebiedscoöperatie, dé netwerkorganisatie die alle sectoren in de regio verbindt.

Welke opdrachten?

Er wordt door de studenten gewerkt aan opdrachten uit de regio. Dit kunnen opdrachten zijn van de Gebiedscooperatie Westerkwartier of opdrachten van leden van de GCWK. De opdrachten hebben altijd als doel het versterken van het eco-systeem in de regio. Bovendien hebben de opdrachten een coöperatieve achtergrond. De resultaten van de onderzoeken komen ten goede aan meerdere deelnemers aan de coöperatie. Het onderzoek naar de buurtbus Enumatil is een mooi voorbeeld van een flexibele opdracht. De opdracht haalde zelfs de regionale pers. Dit project is een mooi voorbeeld van aktie-onderzoek. We verwachten dus iets meer dan een onderzoek naar een probleem.

Proces

De opdrachten worden gepubliceerd op Workcept onderverdeeld in opdrachten voor het Instituut voor Finance, Tax & Advice en voor het Instituut voor rechtenstudies. Tijdens de kick-off kunnen studenten vragen stellen over de opdrachten. Daarna kunnen zij een keuze maken uit de opdrachten en dit kenbaar maken bij hun begeleidend docent. De begeleidend docent wijst de opdrachten toe. Er vindt geen sollicitatieproces plaats. Studenten oriënteren zich op het onderwerp en lezen zich in in de materie (literatuurstudie). Ze presenteren in een pitch van 10 minuten de opgedane kennis over het onderwerp en de voorlopige onderzoeksvraag. De studenten, docent en opdrachtgever gaan vervolgens de vraag samen in detail articuleren. Daarna kunnen de studenten zich in hun rol als opdrachtnemer verder verdiepen in het onderwerp en wordt er een plan van aanpak opgeleverd. Dit plan wordt besproken met docent en opdrachtgever. Indien akkoord starten de studenten hun onderzoek. Studenten zoeken daarbij nadrukkelijk hun eigen netwerk. Studenten rapporteren wekelijks op Basecamp over de voortgang en reflecteren op hun werkzaamheden en gedrag. Er is tweewekelijks overleg mogelijk met docent en opdrachtgever. Het initiatief ligt hiervoor bij de studenten. Zij maken hiervoor een afspraak via Basecamp.

Solliciteren

 • Je geeft bij de school aan welke opdracht je voorkeur heeft.
 • De school stelt per opdracht een groep samen en geeft de groepsindeling door aan de IWP Noordhorn.
 • De IWP Noordhorn nodigt jouw groep uit de te pitchen.
 • Deze uitnodiging krijg je via ons on-line platform Basecamp. Houd dus goed je mail in de gaten!
 • Voorafgaand aan de presenttaie verzamel je alvast informatie over je onderwerp.
 • Vervolgens pitch je  je onderwerp ondersteund door een Powerpoint presentatie of film. Je hebt hiervoor 3 minuten.
 • Je upload uiterlijk voor 1 oktober je Powerpoint of film.

Beoordeling 

De opdrachtgever beoordeelt de volgende zaken:

 • De uitvoering van de opdracht
 • De bruikbaarheid van de eindresultaat voor de opdrachtgever
 • De skills van de student

Rollen

We onderkennen de volgende rollen en de de daarbij behorende taken:

Planning

Onderliggende stappen worden tijdens het proces doorlopen. Per opdracht worden door de opdrachtgever afspraken gemaakt over de opleverdata.

 • Aanleveren namen studenten (voornaam/achternaam/e-mailadres/opdrachtomschrijving)
 • Kick off
 • Presentatie onderwerp (pitch 10 minuten)
 • Vraagarticulatie met studenten, docent opdrachtgever
 • Oplevering onderzoeksopzet
 • Oplevering eindrapport
 • Opleveren beroepsprodukt
 • Beoordeling door docent
 • Beoordeling beroepsproduct door opdrachtgever als docent een positieve beoordeling heeft gedaan (dit is de enige beoordeling door de opdrachtgever)

Gedurende de gehele periode:

 • Contactmoment met opdrachtgever: tweewekelijks
 • Wekelijks reflectie op gedrag en werkzaamheden

Werkplek

I.v.m. Corona worden over de werkplek nog nadere afspraken gemaakt.