Feedback en beoordeling door opdrachtgever

In bijgaand overzicht vind je de criteria waarop de opdrachtgever je bijdrage beoordeelt:

Beoordelingsformulier opdrachtgever  GCWK/IWP Zuidhorn
Naam opdrachtgever
Organisatie
Opdracht
Beoordeling betreft
Datum
Onderwerp Beoordeling Toelichting
Algemeen
Professionele houding
Beoordeling samenwerking
Initiatief nemen
Afspraken en deadlines nakomen
Expertise
Werken aan contacten in eigen netwerk (benaderen stakeholders)
Communicatie
Communicatie?  (algemeen oordeel)
Rapporteren voortgang
Respons op berichten/documenten door opdrachtgever
Adviesrapport
Adviesrapport ontvangen?
Inhoudelijke kwaliteit van het eindrapport
Kwaliteit schriftelijke rapportage
In welke mate heeft het adviesrapport bijgedragen aan het oplossen van het vraagstuk?
Beroepsproduct Presentatie
In welke mate heeft het beroepsproduct bijgedragen aan het oplossen van het vraagstuk?
In hoeverre zijn de verwachtingen waargemaakt?
Expertise studenten
Past bij ontwikkelingen en verschillende belangen binnen de organisatie
De toelichting kan zonder al te veel aanpassingen worden gedeeld binnen de organisatie
In hoeverre is het beroepsproduct direct bruikbaar en uitvoerbaar voor de organisatie
Presenteren
Inhoud van de presentaties
Presentatievaardigheden
Verbeterpunten?
Slotopmerking