De waarde-propositie van de IWP Westerkwartier


Leven lang samen leren en ontwikkelen

De waarde-propositie van de IWP Noordhorn wordt gevormd door de waarde-propositie van alle partners gezamenlijk. Een nieuwe partner versterkt de bestaande waarde-propositie van de regio. De waarde-propositie van de IWP Noordhorn voor ondernemers, overheden, onderwijs, omgeving en onderzoek bestaat uit:

Propositie IWP

Ondernemers

Overheid

Omgeving

Onderwijs

Onderzoek

Ontwikkelen in co-creatie van nieuwe duurzame verdienmodellen gebaseerd op maatschappelijke en duurzame waarde
Ondersteuning bij het betreden van nieuwe markten
Keten-samenwerking met andere ondernemers
Uitwisseling van hulpbronnen in ketenprojecten
Uitvoeren en advisering ketenregie, governance  en ketenfinanciering
Dataverzameling en -uitwisseling van waardestromen in de keten
Onderzoek en advisering  MVO
Regionale arrangementen/allianties tussen onderwijs en (leer-) bedrijven
Leven Lang Leren en Ontwikkelen in innovatieve netwerken
Het faciliteren van processen m.b.t. duurzame gebiedsontwikkeling/ burgerparticipatie/ bewoners-initiatieven/ cooperatieve samenwerking
Adviseren m.b.t. inrichting innovatiewerkplaatsen (IWP’s)
Onderzoek: uitdagende multidisciplinaire/multilevel onderzoeksopdrachten uitgevoerd door  lectoraten en practoraten
Onderwijs: Werken aan authentieke projecten en innovatieve vraagstukken
Talentontwikkeling
Curriculumontwikkeling en vernieuwing van opleidingen, zodat deze blijvend aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld
Experimenteerruimte voor onderwijsvernieuwing
Implementeren innovatie in de regio