Stap 2: de verkenning


Kernpunt: er wordt gewerkt aan een informeel netwerk van medestanders

In de inspiratiefase zoeken de initiatiefnemers van het idee medestanders. Initiatiefnemers zoeken naar geestverwanten, naar mensen met dezelfde belangen, naar mensen die risico durven nemen. Zij ontmoeten elkaar informeel, leren elkaar beter kennen, verkennen het probleem en gaan op zoek naar een gemeenschappelijke focus. Ze delen hun ambitie met elkaar. Als de gedeelde ambitie sterker wordt, dan vormt zich een informeel netwerk van veranderaars. Partijen gaan zich verdiepen in de beschikbare kennis op het onderwerp en bepalen met elkaar een visie op ‘hoe verder’. Er wordt een globale netwerkanalyse uitgevoerd.

Stap 2 bestaat uit de volgende aktiviteiten (link alleen beschikbaar voor  deelnemers aan projecten).

Vervolgens komt de transitie in de planningsfase.