Programma-aanjager

De programma-aanjager is eindverantwoordelijk voor een programma binnen de innovatiewerkplaats. Hij of zij is de spin in het web. Taken van de programma-aanjager:

 • Kansen waarnemen en omzetten naar concrete vraagstukken;
 • Organiseert de COIL rond een vraagstuk
 • Brengt passende vraagstukken in de gedeelde agenda in;
 • Faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders
 • Definieert samen met de manager IWP en de procesmanager welk onderwijspotentieel passend is per vraagstuk.
 • Plaats onderzoeksopdrachten in Workcept
 • Onderwijs koppelen aan projecten: concrete vragen op het niveau per onderwijsinstelling beschrijven;
 • Studenten koppelen aan projecten en organiseren van de vraagarticulatie;
 • Contact onderhouden met opdrachtgevers;
 • Voortgang projecten bewaken;
 • Bijsturen indien nodig, met ondersteuning vanuit de netwerkpartners (docenten, medewerkers van opdrachtgever etc.).
 • Masterclasses organiseren
 • Evalueren/reflecteren/transfer naar eventueel follow up.
 • Zorgt voor de continuiteit van het programma
 • Beoordeelt resultaten op toegevoegde waarde voor opdrachtgever en de regio
 • Is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van het netwerk binnen het programma
 • Verantwoordelijk voor terugkoppeling naar externe opdrachtgever
 • Stemt programma af met onderwijs en externe opdrachtgever
 • Faciliteert op efficiente wijze het netwerk van de Gebiedscooperatie voor studenten
 • Formuleert in overleg met de opdrachtgever de initiele onderzoeksvraag
 • Articuleert met vraagarticulator (onderwijs) de onderzoeksvraag
 • Draagt procesmatig zorg voor samenwerking in programma’s en projekten tussen de verschillende partijen
 • Stuurt de projectleiders aan
 • Organiseert wekelijks een overleg tussen de deelnemers aan het programma
 • Is verantwoordelijk voor de vastlegging van contacten/bedrijven en projecten in Teamleader
 • Traint gebruikers in het gebruik van Basecamp
 • Is verantwoordelijk voor vastlegging in Basecamp
 • Faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders
 • Eerste beoordeling van projecten
 • Bewaken voortgang van het programma
 • Bewaken van regionale kennisagenda
 • Bewaken voortgang projekten
 • Aansturen projectleiders
 • Evaluatie van projecten
 • Documentatie van projectresultaten
 • Rapporteert aan IWP-aanjager
 • Voert netwerkanalyses uit
 • Gedelegeerd opdrachtgever voor studenten in programma
 • Schrijven projectplannen
 • Meeschrijven aan subsidieaanvragen
 • Teksten website/ persberichten/ social media
 • Ontwikkelt nieuwe programma’s
 • Is de verbinding tussen de programma’s
 • Onderhoudt de diverse netwerken in samenspraak met programma-managers
 • Overlegt wekelijks met de programma-managers en projectleiders