Stap 3: de planning


Kernpunt: er wordt ruimte gecreëerd om te experimenteren/uitvoering geven aan activiteiten

Er is een intentieverklaring tot samenwerking getekend. De vrijblijvendheid is voorbij. De ideeën worden omgezet in concrete plannen. De samenwerking krijgt praktisch vorm, men gaat in de praktijk aan de slag. Er wordt een project-/werkplan gemaakt. Rollen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden beschreven; zorgen dat iedere partner voldoende capaciteit beschikbaar stelt. De capaciteitsplanning koppelt de inzet van medewerkers in uren aan het te verwachten werkaanbod. In deze planning wordt nadrukkelijk de werkorganisatie betrokken. In een vroeg stadium wordt verkend of er voldoende capaciteit aanwezig om de eventuele opdracht uit te voeren. Ook worden de benodigde kennisgebieden geïnventariseerd. De juiste competenties beschikbaar zijn. In de samenwerkingsovereenkomst worden concrete afspraken gemaakt over de waarden-uitwisseling.

Stap 3 bestaat uit de volgende aktiviteiten (link alleen beschikbaar voor  deelnemers aan projecten).