Checklist voor een coöperatief project


Een coöperatief project kenmerkt zich door:

 • Een verbindende businesscase (zie de transitie-cyclus)
 • Commitment van alle relevante sectoren
 • Verbinden van relevante sectoren
 • Verbinden van  verschillende belanghebbenden uit sectoren
  • Onderwijs
  • Overheid
  • Ondernemers/ NGO’s/ Maatschappelijke organisaties
  • Omgeving
  • Onderzoek
 • Aansluiting op belangrijke thema’s in de regio (zie gebiedsagenda)
 • Uitwisseling van hulpbronnen tussen partners (zie:
 • Multilevel/multidisciplinaire samenstelling van communities rond een thema
 • Innovatieve karakter
 • Een maatschappelijk verdienmodel waarvan de opbrengst ten goede komt aan de regio
 • Aanwezigheid kenniscomponent
 • Het project heeft potentie om ten minste in een pilot uitgevoerd te worden
 • Het project moet schaalbaar zijn
 • Het project moet kosten-efficient zijn (samenwerken/verdienmodel)
 • Duurzaamheid (moet op lange termijn op eigen benen staan/beheer door regio of coöperatie)
 • Het project heeft een relatie met tenminste één van de SDG’s van de VN