Checklist idee en commitment


Tijdens de eerste kennismaking gaan we onderzoeken in hoeverre we als partners bij elkaar passen. De volgende vragen en onderwerpen komen aan de orde

 1. Aan welk initiatief wil je (mee-) werken? Dit kan ook een bestaand project zijn
 2. Wat is de urgentie en het belang van jouw initiatief?
 3. Wat is jouw missie, visie en wat zijn je kernwaarden?
 4. Welk probleem wil je oplossen?
 5. Welk doel wil je behalen/ wanneer is het project een succes?
 6. Welke rol wil je pakken in he project
 7. Welke activiteiten wil je uitvoeren in het project
 8. Welke resources breng je in in het project (wat kom je brengen)
 9. Hoeveel uren per week kun je aan het project besteden?
 10. Wat is je belang? (wat kom je halen)
 11. Welke ambitie/doel wil je behalen?
 12. Wat zoekt een ‘nieuwe’ partner in de GCWK?·
 13. Welke projecten heeft partner al gedaan
 14. Waarom zou je goed passen bij de GCWK
 15. Missie/visie partner
 16. Waar is de partner goed in
 17. Wat zijn de intenties/ drijfveren van de ‘nieuwe’ partner m.b.t. idee of samenwerking
 18. Wat is je netwerk
 19. Welke acties /activiteiten heeft de partner in de nabije toekomst gepland
 20. Welke partijen kunnen in de idee-fase nog meer aansluiten?
 21. Maatschappelijke impact (zie ook de SDG’s van de VN)
 22. Relatie met andere initiatieven/ Best Practices
 23. Op welke termijn gaat dit probleem pijn doen
 24. Wie hebben we binnen uw organisatie verder nodig om dit uit te werken
 25. Wat is de reikwijdte van het idee
 26. Waarom is er ineens een urgentie ontstaan om iets te doen?
 27. Wordt deze urgentie ook verder in de samenleving gevoeld?
 28. Welk maatschappelijk probleem adresseert deze urgentie?
 29. Welke waarde-propositie heeft onze mogelijke partner?
 30. Op welk niveau werken we samen
 31. Wat is onze gezamenlijke businesscase
 32. Welk resultaat gaat onze samenwerking opleveren
 33. Waarom is het belangrijk om dit idee of deze samenwerking regionaal aan te pakken?
 34. Financiering/ subsidiemogelijkheden
 35. Welke onderzoeksvragen zijn nu al relevant
 36. Welke aandachtspunten zijn er