Checklist eigenaarschap/engagement


De samenwerking wordt strategisch interessanter als meerdere partijen onderling waarden uitwisselen en zich eigenaar voelen van een project. afspraken nakomen en een echte bijdrage leveren aan de organisatie. Belangrijke aandachtspunten binnen eigenaarschap zijn:

  • Neemt elke partner zijn of haar verantwoordelijkheid
  • Wordt er goed samengewerkt door partners
  • Zijn partners oplossingsgericht
  • Zijn partners pro-actiefIs er commitment en mandaat van hoger management in de thuisorganisatie