Change-agent/ vrije actor


Met name in de idee-fase is de positie van change-agent/ vrije actor cruciaal. In deze fase geldt dat het initiatief van ondernemende individuen het vertrekpunt vormt. Rond het initiatief vormt zich een netwerk van belanghebbende deelnemers die hier tijd en energie in willen steken. De change-agent/ vrije actor heeft een vrij mandaat en stuurt op energie en verbinding. Om zijn/haar rol effectief te kunnen spelen is de vrije actor ingebed in een ‘Learning Community’, waarin hij/zij met anderen kan reflecteren.Een vrije actor heeft een interne en externe rol. Binnen het netwerk is hij/zij betrokken bij het groepsproces, dat betekent:

  • Stimuleren van de groepsvorming;
  • Inspireren van de deelnemers en prikkelen tot nieuwe ideeën;
  • Ondersteunen van de zoektocht en het leerproces;
  • Reflecteren en spiegelen;
  • Sturen op energie en verbinding;
  • Interveniëren wanneer dat nodig is.