Challenge the future


Aanleiding

De wereld verandert en er zijn tal van ontwikkelingen gaande waardoor veel organisaties voor belangrijke strategische keuzes komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over klimaat, gezondheid, economie, eenzaamheid, armoede en schulden, voedsel, gezondheid, milieu, digitale transformatie en inclusie, problemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt en de groeiende vraag om ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Oplossingen voor deze vraagstukken hebben vaak betrekking op ‘de volgende generatie’, omdat zij vragen om verandering van cultuur, houding.

g en gedrag. Deze ontwikkelingen vragen tegelijk om meer samenwerking tussen partijen, zoals overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en burgers. Want samen kan je meer dan alleen. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan.1 Dat vraagt onder meer om een verandering in leersystemen, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, aangesloten blijven bij digitale ontwikkelingen en tegelijkertijd blijft ook de fysieke verbinding en ontmoeting een belangrijke rol spelen in ons toekomstig welzijn. Deze twee elementen: de visie en betrokkenheid van de jeugd en cross-sectorale samenwerking willen we bij elkaar brengen als het gaat om de aanpak van de uitdagingen van deze tijd. Hierdoor ontstaan nieuwe, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen waar we nu voor staan. We gaan een uitdaging aan: Challenge the future! We zetten met het project ‘Challenge the Future’ erop in dat kinderen, jongeren, inwoners en instellingen in de regio actief deelnemen aan het gemeenschapsleven en zichzelf ontwikkelen. Hiermee versterken en behouden we de kwaliteit van de regio en bieden we meerwaarde voor de verbetering van leefbaarheid binnen de gemeente Westerkwartier. Het project ‘Challenge the Future’ biedt een maatschappelijke, educatieve en economische motor en creëert daarnaast ruimte voor ondernemerschap in de regio.

[su_custom_gallery source=”media: 4659,9768,10870″ limit=”5″ link=”image” target=”blank” width=”220″ title=”never”]

Partners in dit project:

  • Biblionet Groningen
  • Gemeente Westerkwartier
  • Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Wat gaan we doen?

Met het project “Challenge the Future” gaan kinderen (eind basisschool) en jongeren (begin voortgezet onderwijs) uit de regio Westerkwartier aan de slag om antwoorden te geven op maatschappelijk vraagstukken vanuit regionale bedrijven en instellingen. Hoe ziet het project er concreet uit voor het Westerkwartier? Met het project ‘Challenge the future’ gaan kinderen en jongeren uit de regio aan de slag met uitdagingen voor de toekomst. Ze bedenken innovatieve oplossingen en toekomstkansen die bijdragen aan doelen op het gebied van maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente. In de vorm van een prototype presenteren ze hun oplossing aan de opdrachtgever.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN: