Centre of Expertise Healthy Ageing

Ondanks alle inspanningen zijn de gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid de afgelopen jaren eerder groter dan kleiner geworden. Dat maakt de urgentie voor een transitie naar meer gezondheid en participatie des te groter. De IWP Zuidhorn en de Hanzehogeschool Groningen draagt bij aan meer gezonde jaren voor de inwoners in de noordelijke regio door te werken aan kansengelijkheid & participatie, kwetsbaarheid & passende zorg en leefstijl & leefomgeving. Door onderzoek op basis van vragen uit de praktijk ontwikkelen we kennis en die dragen we over op (toekomstige) professionals via onderwijs en via leernetwerken.