Stap 7: de borging


Kernpunt: structuur aanbrengen

De intentie van borgingsfase is om zeker te stellen dat gemaakte afspraken over werkwijzen, verantwoordelijkheden en professioneel gedrag bekend zijn, worden nagekomen en actueel worden gehouden.

Wanneer de verandering gangbare praktijk wordt, spreken we van de borgingsfase. De structuur past zich erop aan. Hierbij valt te denken aan gewoontes, taakverdeling, structurele financiering, enzovoorts. Vroeger of later zal ook deze praktijk weer schuren met de veranderende omgeving, zodat er weer nieuwe ideeën ontstaan en de initiatieven spiraal weer van voren af aan begint.

De fase bestaat uit de volgende aktiviteiten (link alleen beschikbaar voor  deelnemers aan projecten)