Artikelen door Wobbe Reindersma

Kennisfestival Instituut voor Rechtenstudies

Tijdens het Kennisfestival presenteren derdejaarsstudenten Sociaal Juridische Dienstverlening verrassende oplossingen voor sociaaljuridische vraagstukken vanuit de overkoepelende thema’s werk, inkomen en zorg. Op welke wijze kun je een veilig loopbaantraject realiseren voor medewerkers met een beperking? Welke knelpunten zijn er met wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld dagbesteding, de Participatiewet en de cao sociale werkvoorziening? Wat betekent […]

Vraaggericht en aanbodgestuurd onderzoek/onderwijs

De praktijk is weerbarstig als het gaat om het bij elkaar brengen van de vraag van ondernemers en het aanbod van het onderwijs. Qua inhoud en tijdstip is het niet altijd gemakkelijk een match te ma ken. Problemen waar we mee te maken krijgen in het matchen van vraag en aanbod: De vraag van de […]