Actieonderzoek


Bij praktijkgericht onderzoek wordt vaak gedacht aan aan enquêtes en interviews. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport met tabellen en grafieken. Dit resulteert in conclusies en adviezen. De aanbevelingen en vervolgacties zijn vaak onderbelicht en geven weinig aanleiding tot vervolgacties. De implementatie van die adviezen gaat vaak moeizaam, omdat ze niet goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk van gebruikers. Hoe zou het zijn als je onderzoek doet dat:

 • niet alleen het probleem verklaart maar verder gaat;
 • al tijdens het proces verandering teweegbrengt en beweging brengt bij deelnemende partijen
 • direct toegepast kan worden om problemen aan te pakken;
 • een bijdrage levert aan de eigen ontwikkeling als mens en als professional;
 • voor spanning en uitdaging zorgt.

In actieonderzoek wordt de praktijk niet alleen op afstand onderzocht, maar waar ook ruimte is voor het experimenteren met nieuwe aanpakken die direct tot veranderingen in de praktijk leiden. Actieonderzoek is een interventie, waarbij communities rond een vraag op zoek gaan naar een oplossing en deze ook uittesten. De opbrengst van actie-onderzoek is tweeledig: een antwoord op de onderzoeksvraag en een betekenis leerproces voor alle partijen. Actieonderzoek, ook wel handelingsonderzoek genoemd, is een door Kurt Lewin in 1946 ontwikkelde vorm van onderzoek doen waarin betrokkenen in een organisatie of netwerk samen bepaalde complexe vraagstukken in hun organisatie onderzoeken en proberen te begrijpen, maar daarin ook verandering proberen te realiseren.

 

Tijdens je onderzoek voer je tenminste 2 actiegerichte activiteiten uit:

 • Uitnodigen van een spreker in Zuidhorn, die voor alle studenten kennis overdraagt over de opdracht, die je uitvoert. Dit kan iemand uit het werkveld zijn, maar ook ook een onderzoeker of lector van je school. Of iemand, die je hebt geinterviewd over je onderwerp;
 • Maken van een prototype/of uitwerken van een concept;
 • Maken van een serious game;
 • Maken van een film of animatie;
 • Uitvoeren (marketing-) campagne;
 • Doen van een interventie. Een interventie is: één of een serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten;
 • Maken van een opdracht voor Challenge the Future
 • Realiseren van input voor je project. Bijvoorbeeld:
  • Subsidieaanvraag;
  • Proefinstallatie leverancier (software of apparatuur);
  • Workshop leverancier;
 • Eén of meerdere leads voor je nieuwe businessmodel realiseren
 • Een of eerdere relevante vervolgopdrachten beschrijven
 • Organiseren van een afsluitende werkconferentie met stakeholders.