Tijdens het Kennisfestival presenteren derdejaarsstudenten Sociaal Juridische Dienstverlening verrassende oplossingen voor sociaaljuridische vraagstukken vanuit de overkoepelende thema’s werk, inkomen en zorg.

Op welke wijze kun je een veilig loopbaantraject realiseren voor medewerkers met een beperking? Welke knelpunten zijn er met wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld dagbesteding, de Participatiewet en de cao sociale werkvoorziening? Wat betekent de nieuwe Wet Inburgering in de praktijk? Onze studenten zochten het uit.

Ook presenteren ze creatieve ideeën over hoe gemeenten op laagdrempelige wijze informatie over toeslagen kunnen geven. En hoe kunnen schuldhulpverleners ondernemers ondersteunen als de coronasteun stopt? Op dit soort vraagstukken geven onze studenten tijdens het Kennisfestival antwoord.

 

Lees hier meer over het Kennisfestival 2022