De praktijk is weerbarstig als het gaat om het bij elkaar brengen van de vraag van ondernemers en het aanbod van het onderwijs. Qua inhoud en tijdstip is het niet altijd gemakkelijk een match te ma

ken. Problemen waar we mee te maken krijgen in het matchen van vraag en aanbod:

  • De vraag van de ondernemers is te complex als onderwijsopdracht. Deelname van een lectoraat en professionele onderzoekers is een must.
  • Er gaat veel tijd verloren tussen het moment van vraagstelling door de ondernemer en het moment dat de opdracht past in het curriculum.
  • Het curriculum van de school sluit niet aan bij de vraagstelling uit de regio.
  • Als een ondernemer wordt gevraagd wat hij nodig heeft, wordt direct een verwachtingspatroon gecreëerd. Het is niet altijd duidelijk of en wanneer de vraag van de ondernemer wordt opgepakt.
  • Onderzoeken zijn te theoretisch en te weinig op de praktijksituatie van de ondernemer gericht
  • De ondernemer weet de IWP’s niet te vinden